คะแนนเรทติ้ง
ความน่าเชื่อถือ

APP สมาคมส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชน จ.สงขลา

จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้ง 16 อำเภอ ในทุกมิติ

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ประสานงาน สมาคมฯ 33 ซอย5 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา Moblie.0847719505